Ledningsförändring I Zengun Group AB

Styrelsen i Zengun Group AB (publ) har utsett Mick Salonen Högberg till ny VD och koncernchef från och med 1 januari 2021. Han tar över efter Sture Nilsson som slutar på egen begäran. Sture kvarstår i koncernen till dess att överlämningen är genomförd. I samband med ledningsförändringen så initieras en omorganisation av bolaget i syfte att ytterligare befästa den företagskultur och de framgångsfaktorer som varit grunden till den starka utveckling Zengun haft sedan starten för elva år sedan.

– Mick Salonen Högberg tar nu steget upp från VD-uppdraget i dotterbolaget Roland Anderssons Bygg Aktiebolag (RA Bygg) och blir VD och koncernchef för hela Zengun Group AB. Han har en gedigen bakgrund i branschen, har med framgång arbetat på nästan alla positioner i bolaget, kan vårt bolags DNA i grunden och är med sina personliga egenskaper sällsynt väl rustad för att axla ledarskapet. Det är med full tillförsikt jag ser fram emot nästa fas i den spännande resa som bolaget varit på sedan starten 2009. Jag vill också, på mina egna och bolagets vägnar, tacka Sture för det han bidragit med till Zengun genom åren och som han nu lämnar vidare till Mick och våra fantastiska medarbetare, säger styrelseordförande Jan Örnevik.

– Zengun är ett bolag som vuxit snabbt och med god kontroll. Jag kom in i Zengun redan vid uppstarten 2009 och har varit med under hela tillväxtresan. Fortsatt tillväxt är ett självklart mål och en utmaning jag med stor respekt och tillförsikt antar. Vi ska bygga vidare på det som tagit oss dit vi är idag. Våra värdeord: Kunskap, Affärsmannaskap och Gemenskap är lika självklara att vårda på vägen till framtiden som det mindset vi alltid bär med oss – att vara i ständig utveckling, jobba med och för varandra, växa som individer, team och bolag med fullt fokus på leverans. Jag är stolt, ödmjuk och väl förberedd inför uppgiften, säger Mick Salonen Högberg

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Zengun arbetar alltid nära kund och samarbetspartner som en komplett leverantör med fokus på kommersiella fastigheter. I portföljen finns också bostadsprojekt och projekt inom samhällsbyggnad.
#zengunbyggerstockholm

För ytterligare information:

Jan Örnevik,
ordförande
tel 070-559 38 94, email jan@ornevik.se

Mick Salonen Högberg,
tillträdande VD
Tel 070-569 66 73, email mick.salonen.hogberg@zengun.se