Kontakt

Huvudkontoret

Zengun Group AB (publ)
Torsgatan 21
113 21 Stockholm
E-post: info@zengun.se
Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef
Jag förstår
Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef

Född 1958.

Utbildning/bakgrund: Sture är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verkat i ett antal företag som controller, Ekonomi- och finansdirektör samt affärsområdeschef och VD. Sture var regionchef inom Veidekke Entreprenad åren 2013–2018.

Pågående uppdrag: Inga

Obligationsinnehav: 3 000 obligationer till ett värde om 3,0 MKR (via bolag)
Innehav i emittenten: Sture Nilsson äger inga aktier direkt i emittenten. Sture Nilsson äger dock indirekt (via bolag) 0,6% av rösterna och 0,8% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-580 04 15
E-post: sture.nilsson@zengun.se

Anna-Carin Bjelkeby
Anna-Carin Bjelkeby
Ekonomi- och finansdirektör
Jag förstår
Anna-Carin Bjelkeby
Anna-Carin Bjelkeby
Ekonomi- och finansdirektör

Född 1966.

Utbildning/bakgrund: Anna-Carin är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Under 2013–2017 var Anna-Carin ekonomi- och finansdirektör hos FM Mattsson Mora Group (publ). Anna-Carin har arbetat som auktoriserad revisor på PwC och var delägare i byrån 2003–2013.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kvinvest

Obligationsinnehav: –
Innehav i emittenten: Anna-Carin Bjelkeby äger inga aktier direkt i emittenten. Anna-Carin Bjelkeby äger dock indirekt (via bolag) 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-580 62 25
E-post: anna-carin.bjelkeby@zengun.se

Mattias Bystedt
Mattias Bystedt
Affärsenhetschef
Jag förstår
Mattias Bystedt
Mattias Bystedt
Affärsenhetschef

Ingår i den operativa ledningsgruppen

Kontaktuppgifter:
Mobil: 072-992 11 92
E-post: mattias.bystedt@zengun.se

Julia Kågström
Julia Kågström
Affärsenhetschef
Jag förstår
Julia Kågström
Julia Kågström
Affärsenhetschef

Ingår i den operativa ledningsgruppen

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-510 99 29
E-post: julia.kagstrom@zengun.se

Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD RA Bygg
Jag förstår
Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD RA Bygg

Ingår i den operativa ledningsgruppen

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-569 66 73
E-post: mick.salonen.hogberg@ra-bygg.se

Ulf Jonsson
Ulf Jonsson
Senior projektchef
Jag förstår
Ulf Jonsson
Ulf Jonsson
Senior projektchef

Kontaktuppgifter:
E-post: ulf.jonsson@zengun.se

En av grundarna av Zengun

Caroline Sundqvist
Caroline Sundqvist
Hållbarhetsansvarig
Jag förstår
Caroline Sundqvist
Caroline Sundqvist
Hållbarhetsansvarig

Kontaktuppgifter:
Mobil/sms: 070-409 96 38
E-post: caroline.sundqvist@zengun.se

Ansvarig för Zengun Life.

Niklas Svidén
Niklas Svidén
Ansvarig för strategi och verksamhetsutveckling
Jag förstår
Niklas Svidén
Niklas Svidén
Ansvarig för strategi och verksamhetsutveckling

Ingår i den operativa ledningsgruppen

Kontaktuppgifter:
Mobil/sms: 070-164 34 37
Mail: niklas.sviden@zengun.se

Vice verkställande direktör i Zengun Group Holding AB samt ansvarig för traineeprogrammet.

Tobias Örnevik
Tobias Örnevik
Projektering
Jag förstår
Tobias Örnevik
Tobias Örnevik
Projektering

Kontaktuppgifter:
E-post: tobias.ornevik@zengun.se

En av grundarna av Zengun och vice verkställande direktör i Zengun Group Holding AB.