Koncernstruktur

Zengun Group AB (emittenten) har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen verksamhet. Koncernföretagen Zengun AB och Roland Anderssons Bygg AB (RA BYGG) bedriver koncernens verksamhet.

Den operativa verksamheten bedrivs i de två helägda koncernföretagen Zengun AB och Roland Anderssons Bygg AB (RA Bygg).

999999999.20210622130312925.999999999.20210622130312925gRlm8