Koncernstruktur

Zengun Group AB (emittenten) har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen verksamhet. De två helägda koncernföretagen Zengun AB och Zengun Redo AB (fd. Roland Anderssons Bygg AB) bedriver den operativa verksamheten i koncernen.