Koncernledning Zengun Group AB

Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD och Koncernchef. Anställd 2009.
Jag förstår
Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD och Koncernchef. Anställd 2009.

Född: 1987

Utbildning: Gymnasial utbildning som byggnadsträarbetare. Leadership, School of Economics Executive Education.

Tidigare erfarenhet: 2006-2009 Snickare inom Skanska. 2019-2020 VD på dotterbolaget RA Bygg AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 1,3% av rösterna och 0,9% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.
Jag förstår
Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.

Född: 1966

Utbildning: Gymnasieekonom samt kurser inom systemvetenskap och matematik vid Uppsala universitet. Marinens officershögskola.

Tidigare erfarenhet: Olika befattningar från bl a Schenker Transport (6 år) samt Skanska (12 år).

Obligationsinnehav: 1 företagsobligation till ett värde av 1 250 000 SEK.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 2,7% av rösterna och 2,8% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.