Koncernledning Zengun Group AB

Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef
Jag förstår
Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef

Född 1958.

Utbildning/bakgrund: Sture är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verkat i ett antal företag som controller, Ekonomi- och finansdirektör samt affärsområdeschef och VD. Sture var regionchef inom Veidekke Entreprenad åren 2013–2018.

Pågående uppdrag: Inga

Obligationsinnehav: 3 000 obligationer till ett värde om 3,0 MKR (via bolag)
Innehav i emittenten: Sture Nilsson äger inga aktier direkt i emittenten. Sture Nilsson äger dock indirekt (via bolag) 0,6% av rösterna och 0,8% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-580 04 15
E-post: sture.nilsson@zengun.se