Koncernledning Zengun Group AB

Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD och Koncernchef. Anställd 2009.
Jag förstår
Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD och Koncernchef. Anställd 2009.

Född 1987

Utbildning/bakgrund: Mick har gymnasialutbildning som byggnadsträarbetare samt vidareutbildning på Stockholm School of Economics Executive Education. Han var på Skanska mellan 2006-2009 och kom till Zengun direkt därefter. Mick är första anställda i bolaget och har varit på näst intill alla positioner inom bolaget, han var senast VD på dotterbolaget RA BYGG.

Pågående uppdrag: Inga
Obligationsinnehav: Inga

Innehav i emittenten: Mick Salonen Högberg äger inga aktier direkt i emittenten. Mick Salonen Högberg äger dock indirekt (via bolag) 1,2,% av rösterna och 0,9% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.
Jag förstår
Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.

Född 1966

Utbildning/bakgrund: Stefan är gymnasieekonom samt har ströutbildningar från Uppsala universitet samt Marinens officershögskola. Han är den sista av de fem ursprungliga grundarna. Tidigare erfarenhet som ekonom i olika befattningar från bl a Schenker Transport (6 år) samt Skanska (12 år). Stefan var CFO på Zengun AB mellan åren 2010-2016.

Innehav i emittenten: Stefan Lindh äger inga aktier direkt i emittenten. Stefan Lindh äger dock indirekt (via bolag) äger han 2,7% av rösterna och 2,8% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.