Koncernledning Zengun Group AB

Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef
Jag förstår
Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef

Född 1958.

Utbildning/bakgrund: Sture är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verkat i ett antal företag som controller, Ekonomi- och finansdirektör samt affärsområdeschef och VD. Sture var regionchef inom Veidekke Entreprenad åren 2013–2018.

Pågående uppdrag: Inga

Obligationsinnehav: 3 000 obligationer till ett värde om 3,0 MKR (via bolag)
Innehav i emittenten: Sture Nilsson äger inga aktier direkt i emittenten. Sture Nilsson äger dock indirekt (via bolag) 0,6% av rösterna och 0,8% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-580 04 15
E-post: sture.nilsson@zengun.se

Anna-Carin Bjelkeby
Anna-Carin Bjelkeby
Ekonomi- och finansdirektör
Jag förstår
Anna-Carin Bjelkeby
Anna-Carin Bjelkeby
Ekonomi- och finansdirektör

Född 1966.

Utbildning/bakgrund: Anna-Carin är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Umeå. Under 2013–2017 var Anna-Carin ekonomi- och finansdirektör hos FM Mattsson Mora Group (publ). Anna-Carin har arbetat som auktoriserad revisor på PwC och var delägare i byrån 2003–2013.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kvinvest

Obligationsinnehav: –
Innehav i emittenten: Anna-Carin Bjelkeby äger inga aktier direkt i emittenten. Anna-Carin Bjelkeby äger dock indirekt (via bolag) 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-580 62 25
E-post: anna-carin.bjelkeby@zengun.se