Kommuniké från Zengun Group AB:s (publ) extra bolagsstämma den 22 augusti 2019

Vid extra bolagsstämman i Zengun Group AB (publ) i Stockholm idag utsågs Jan Örnevik till ny ordförande och Cecilia Safaee till ny styrelseledamot.

Jan Örnevik var styrelseordförande i Zengun AB under åren 2009-2016. Cecilia Safaee var ledamot i styrelsen för den tidigare koncernen (Zengun Group Holding AB).

Övriga styrelseledamöter utgörs av Ulf Jonsson, Henrik Lif samt Tobias Örnevik. Samtliga ingick i styrelsen för Zengun Group Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 580 62 25