Karriär och utveckling

Utvecklingsmöjligheter är, för de allra flesta, en viktig del för att trivas på sin arbetsplats. På Zengun har du som medarbetare möjlighet att växa tillsammans med företaget. Vi erbjuder utbildning och diskuterar öppet vad som krävs för att ta nästa steg.

Det finns en förutfattad mening om att entreprenadföretag endast ägnar sig åt produktion och att arbetsuppgifterna är enkelspåriga. Produktion är kärnverksamheten för ett entreprenadföretag, samtidigt som det finns många andra yrkesroller som stöttar och skapar möjlighet för produktionen att fortgå.

Unizen – Kompetensutvecklingsprogram för personlig utveckling och nya karriärvägar

Unizen är en plattform som tar ett samlat grepp på kompetensutveckling där medarbetarna sporras och utmanas med synsättet att ingen någonsin är färdiglärd. En strukturerad modell för kompetenskartläggning säkerställer att medarbetarnas intressen och företagets behov möts, vilket utmynnar i individuella utvecklingsplaner som kan sträcka sig över flera år.

Satsningen med Unizen är möjlighetsbaserad med stor bredd: från kurser för att klara branschens kravställningar till fleråriga högskoleprogram. I projekten uppmuntras kreativitet, nyfikenhet och att testa sina egna gränser. Framdriften sker enligt 80/20-principen, det vill säga med 80 procent beprövade och bevisat effektiva lösningar och 20 procent nytänkande och innovation. Det kan gälla allt från arbetssätt och organisationskultur till material och tekniska lösningar. På så sätt främjas framgångsrikt utveckling av arbetssätt och innovativa idéer

En generell svaghet på arbetsmarknaden är att det ofta krävs ett byte av roll eller arbetsgivare för önskad löneutveckling. För att komma vidare i karriären tar kompetenta specialister gärna en chefsroll där de i värsta fall varken passar eller trivs. Vi strävar efter att motverka detta genom att erbjuda personlig utveckling och nya karriärvägar där lönenivån motsvarar kompetens snarare än titel.

Inom Unizen ryms även Zenguns mycket eftertraktade traineeprogram.