Hållbarhetsmål

”Vi vill ta ansvar och vara en bidragande part i arbetet med att bygga ett hållbart samhälle”

Hållbarhet är en självklar del i Zenguns affärsmodell. Dels för att bibehålla konkurrenskraft som premiumbyggare och dels för att ta ansvar och bygga hållbart för kommande generationer. Ansvaret innefattar vår påverkan på samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Våra medarbetare bidrar proaktivt i projekten med sin hållbarhetskompetens samt engagerar underentreprenörer och samarbetspartners i arbetet.

Som en del i detta arbete har vi under året arbetat med att ta fram ett antal mål, du kan läsa mer om dessa i länken nedan.

 

Hållbarhetsmål 2021:

Klicka här för att läsa mer om våra Hållbarhetsmål

 

För ytterligare information, kontakta Caroline Hill