Hållbarhet ökar affärsnyttan

Zengun bygger för framtiden och strävar efter att vara en drivande kraft i utvecklingen av byggbranschen, med riktning mot ett hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att hållbart byggande är centralt för att kunna skapa bra förutsättningar och ta ansvar för kommande generationer. Därför är hållbarhet en naturlig del i det dagliga arbetet på alla nivåer, såväl vid beslutsfattande i strategiska frågor som i projekten och alla delar av byggprocessen, från förstudie till driftsättning.

Styrningen av hållbarhetsfrågor syftar till att ta ansvar genom hela värdekedjan, skapa ökat kundvärde och bidra i övergången till ett hållbart och biobaserat samhälle.

En stor del av hållbarhetsarbetet sker i det dagliga KMA-arbetet (Kvalité, miljö och arbetsmiljö), i rekryteringsarbetet och i bolagets hälsosatsning Zengun Life. Ni kan följa det här på hemsidan och på våra sociala medier.

Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning