Byggstart för nytt landmärke

Mitt på Södermalm bygger Zengun Strato, ett unikt torn i 19 våningar med milsvid utsikt över Stockholm. I slutet av november firades byggstarten vid en uppstartsceremoni. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter i tornet samt ett gårdshus, som båda ska stå inflyttningsklara hösten 2021. Uppdragsgivare är Kalmarbaserade CA Fastigheter.

Zengun har genomfört en inledande projekteringsfas under 2019, och efter grundläggningsarbete har nu stombyggnationen påbörjats. Zengun är specialister på komplexa innerstadsprojekt med utmanande logistik och omgivande trafik. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med CA Fastigheter och ser stora möjligheter i det här projektet, säger Sture Nilsson VD på Zengun AB.

1
Det nya tornet blir 19 våningar högt med 90 lägenheter

2

Glada miner vid uppstartsceremonin av Strato, snart en del av Stockholms Skyline. Från vänster Sture Nilsson, VD Zengun, Andreas Arkling/Panorama Fastigheter, Joakim Larsson/Stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, Johan Damne/CA fastigheter