Bolagsledning Zengun Group AB

Mick Salonen
Mick Salonen
VD och Koncernchef. Anställd 2009.
Jag förstår
Mick Salonen
Mick Salonen
VD och Koncernchef. Anställd 2009.

Född: 1987

Utbildning: Gymnasial utbildning som byggnadsträarbetare. Leadership, School of Economics Executive Education.

Tidigare erfarenhet: 2006-2009 Snickare inom Skanska. 2019-2020 VD på dotterbolaget Zengun Redo AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 1,7% av rösterna och 1,2% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Oskar Björklund
Oskar Björklund
CFO. Anställd 2021.
Jag förstår
Oskar Björklund
Oskar Björklund
CFO. Anställd 2021.

Född: 1987

Utbildning: Civilekonom vid Linköpings universitet.

Tidigare erfarenhet: Auktoriserad revisor på PwC, Business Controller på NCC.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 0,2% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Helena Swahn Lepre
Helena Swahn Lepre
Head of People. Anställd 2021
Jag förstår
Helena Swahn Lepre
Helena Swahn Lepre
Head of People. Anställd 2021

Född: 1978

Utbildning: Personalvetare, Stockholms Universitet.

Tidigare erfarenhet: Olika positioner inom HR på LFV, Swedavia AB, MTR Stockholm, Polismyndigheten och Preem AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger hon 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Erika Wiberg
Erika Wiberg
Arbetschef. Anställd 2017
Jag förstår
Erika Wiberg
Erika Wiberg
Arbetschef. Anställd 2017

Född: 1977

Tidigare erfarenhet: Kommer tidigare från roller inom bygg- och etableringsfunktioner för bl.a retail- och livsmedelshandel. Projektchef på Zengun sedan 2017.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger hon 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Lovisa Dyrefors Gebert
Lovisa Dyrefors Gebert
Arbetschef. Anställd 2016.
Jag förstår
Lovisa Dyrefors Gebert
Lovisa Dyrefors Gebert
Arbetschef. Anställd 2016.

Född: 1991

Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: 2013-2016 Olika befattningar inom Metrolit Byggnads AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger hon 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Mattias Bystedt
Mattias Bystedt
Arbetschef. Anställd 2014.
Jag förstår
Mattias Bystedt
Mattias Bystedt
Arbetschef. Anställd 2014.

Född: 1981

Utbildning: Utbildad vid Nackademin.

Tidigare erfarenhet: 2006-2007 Projektingenjör/produktionsledare på Skanska. 2007-2014 Projektchef på Bravida.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 1,0% av rösterna och 0,7% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Julia Kågström
Julia Kågström
Arbetschef. Anställd 2017.
Jag förstår
Julia Kågström
Julia Kågström
Arbetschef. Anställd 2017.

Född: 1987

Utbildning: Högskoleingenjör inom byggteknik från Gävle universitet.

Tidigare erfarenhet: 2011-2012 arbetsledare inom Skanska AB. 2012-2015 projekt-, bygg- och projekteringsledare inom Projektengagemang. 2015-2017 projektledare inom JM.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger hon 0,02% av rösterna och 0,01% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Kajsa Flack
Kajsa Flack
Arbetschef. Anställd 2021.
Jag förstår
Kajsa Flack
Kajsa Flack
Arbetschef. Anställd 2021.

Född: 1981

Utbildning: Byggnadsingenjör inom arkitektur vid Tekniska högskolan i Jönköping.

Tidigare erfarenhet: 2005–2007 CAD projektör, 2008–2011 projektingenjör, 2012–2013 projektledare marknad, 2013–2021 projektchef inom Skanska.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger hon 0,2% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Caroline Hill
Caroline Hill
Hållbarhetschef. Anställd 2017.
Jag förstår
Caroline Hill
Caroline Hill
Hållbarhetschef. Anställd 2017.

Född: 1992

Utbildning: Civilingenjör inom Energi och Miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: Mentorskapsprogram och volontärarbeten under studietiden, exempelvis PEPP och FUNKA.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger hon 0,1% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

David Thunberg
David Thunberg
Verksamhetscontroller. Anställd 2015.
Jag förstår
David Thunberg
David Thunberg
Verksamhetscontroller. Anställd 2015.

Född: 1989

Utbildning: Civilingenjör inom Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: 2013-2015 Projektingenjör Metrolit Byggnads AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger han 0,2% av rösterna och 0,1% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.