Bolagsledning Zengun Group AB

Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD och Koncernchef. Anställd 2009.
Jag förstår
Mick Salonen Högberg
Mick Salonen Högberg
VD och Koncernchef. Anställd 2009.

Född: 1987

Utbildning: Gymnasial utbildning som byggnadsträarbetare. Leadership, School of Economics Executive Education.

Tidigare erfarenhet: 2006-2009 Snickare inom Skanska. 2019-2020 VD på dotterbolaget RA Bygg AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 1,3% av rösterna och 0,9% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.
Jag förstår
Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.

Född: 1966

Utbildning: Gymnasieekonom samt kurser inom systemvetenskap och matematik vid Uppsala universitet. Marinens officershögskola.

Tidigare erfarenhet: Olika befattningar från bl a Schenker Transport (6 år) samt Skanska (12 år).

Obligationsinnehav: 1 företagsobligation till ett värde av 1 250 000 SEK.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 2,7% av rösterna och 2,8% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Lovisa Dyrefors
Lovisa Dyrefors
Arbetschef. Anställd 2016.
Jag förstår
Lovisa Dyrefors
Lovisa Dyrefors
Arbetschef. Anställd 2016.

Född: 1991

Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: 2013-2016 Olika befattningar inom Metrolit Byggnads AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: 0.

Mattias Bystedt
Mattias Bystedt
Arbetschef. Anställd 2014.
Jag förstår
Mattias Bystedt
Mattias Bystedt
Arbetschef. Anställd 2014.

Född: 1981

Utbildning: Utbildad vid Nackademin.

Tidigare erfarenhet: 2006-2007 Projektingenjör/produktionsledare på Skanska. 2007-2014 Projektchef på Bravida.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt (via bolag) äger han 1,0% av rösterna och 0,7% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Julia Kågström
Julia Kågström
Arbetschef. Anställd 2017.
Jag förstår
Julia Kågström
Julia Kågström
Arbetschef. Anställd 2017.

Född: 1987

Utbildning: Högskoleingenjör inom byggteknik från Gävle universitet.

Tidigare erfarenhet: 2011-2012 arbetsledare inom Skanska AB. 2012-2015 projekt-, bygg- och projekteringsledare inom Projektengagemang. 2015-2017 projektledare inom JM.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: Äger inga aktier direkt i Zengun Group AB. Indirekt äger hon 0,02% av rösterna och 0,01% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.

Per Wall
Per Wall
Arbets- och marknadschef. Anställd 2020.
Jag förstår
Per Wall
Per Wall
Arbets- och marknadschef. Anställd 2020.

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör inom Väg och vatten vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: 2000-2010 Skanska. 2010-2013 Byggmästargruppen. 2013-2020 Chefsbefattningar inom Veidekke Entreprenad.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: 0.

Kajsa Flack
Kajsa Flack
Arbetschef. Anställd 2021.
Jag förstår
Kajsa Flack
Kajsa Flack
Arbetschef. Anställd 2021.

Född: 1981

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen i Byggteknik med inriktning arkitektur, Jönköpings Tekniska Högskola.

Tidigare erfarenhet: 2012-2013 Projektledare inom marknad och grönt byggande på Skanska. 2013-2021 Projektchef på Skanska.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: 0.

Caroline Sundqvist
Caroline Sundqvist
Hållbarhetschef. Anställd 2017.
Jag förstår
Caroline Sundqvist
Caroline Sundqvist
Hållbarhetschef. Anställd 2017.

Född: 1992

Utbildning: Civilingenjör inom Energi och Miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: Mentorskapsprogram och volontärarbeten under studietiden, exempelvis PEPP och FUNKA.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: 0.

David Thunberg
David Thunberg
Verksamhetscontroller. Anställd 2015.
Jag förstår
David Thunberg
David Thunberg
Verksamhetscontroller. Anställd 2015.

Född: 1989

Utbildning: Civilingenjör inom Samhällsbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Tidigare erfarenhet: 2013-2015 Projektingenjör Metrolit Byggnads AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: 0.

Håkan Ericsson
Håkan Ericsson
Inköpschef. Anställd 2020.
Jag förstår
Håkan Ericsson
Håkan Ericsson
Inköpschef. Anställd 2020.

Född: 1959

Utbildning: Rörmontör, marknadsekonom och lärare.

Tidigare erfarenhet: 2007-2014 Inköpschef inom Peab division Stockholm HUS. 2014-2020 Inköpschef Sverige inom Veidekke Entreprenad AB.

Obligationsinnehav: 0.

Innehav i Zengun Group AB: 0.