Tillväxt sedan start

När Zengun bildades 2009 var visionen att skapa en helt ny typ av byggentreprenör. Zengun (Zengun Group AB inkl. koncernbolag) kombinerar arbetssätt och rutiner från det stora byggföretaget, och präglas samtidigt av det lilla företagets platta struktur med engagemang och kundnärhet.

Zengun driver och drivs av projekt. Varje projekt har målet att vara det bästa referensprojektet, vilket lett till att kunderna återkommer med nya uppdrag och att nya kunder tillkommer.

#zengunbyggerstaden

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén.