investerarehero

Obligation 2024-2028

Emittent

Zengun Group AB (publ), org. nr: 559177-5282, (“Zengun”).

 

Obligationerna

Seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med ISIN: SE0021486685.

 

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara, innehavare kan dock, om tillämpligt, vara föremål för lokal lagstiftning enligt vilken Obligationerna är underkastade förvärvs- eller överlåtelserestriktioner. Varje Obligationsinnehavare måste säkerställa efterlevnaden av sådana restriktioner på egen risk och bekostnad.

 

Emissionsvolym

Den initiala emissionsvolymen är 400 miljoner SEK, men efterföljande emissioner inom ramverket om totalt 600 miljoner SEK är möjliga.

 

Första Emissionsdag

5 februari 2024.

 

Valuta, nominellt belopp

Obligationerna är denominerade i svenska kronor.

Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1,25 miljoner SEK.

Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 400 miljoner SEK, och det högsta tillåtna sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är 600 miljoner SEK.

 

Ränta

Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,35 procent årligen.

 

Sustainability Performance Targets (SPT)

SPT 1: Reducerade utsläpp i scope 1 och 2 (per FTE) med 15% till år 2027, jämfört med basåret 2022 (som ytterligare definieras i SLB-ramverket).

SPT 2: Reducerade utsläpp i scope 3 (per producerad BTA) med 10% till år 2027, jämfört med basåret 2022 (som ytterligare definieras i SLB-ramverket).

 

Sustainability Performance Premium

50 bps påförs det slutliga inlösningspriset eller priset vid förtidsinlösen för varje SPT som inte uppfylls på observationsdagen för målet.

Om obligationer löses in i förtid, antingen delvis eller till fullo, mäts SPT:erna linjärt.

 

Slutliga Återbetalningsdagen

5 februari 2028 (fyra (4) år efter den första emissionsdagen (5 februari 2024)).

 

Förtida inlösen på Zenguns begäran

Kan ske i enlighet med punkterna 9.3-9.4 i de fullständiga obligationsvillkoren.

 

Uppsägningsgrunder

Uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 14 i de fullständiga obligationsvillkoren.

 

Kreditbetyg (rating)

Varken Zengun eller Obligationerna har erhållit kreditbetyg.

 

Värdepapperscentral

Inga fysiska obligationer har utfärdats. Obligationerna ska därför registreras hos Euroclear Sweden AB i enlighet med Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och för obligationsinnehavarnas räkning vara registrerade på deras respektive avstämningskonton. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut.

Prenumerera på pressmeddelanden

Välj språk(Obligatoriskt)
forskarentak

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Zengun AB, orgnr. 556779-9456 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.